HR Professional

Groeien is springen in het onbekende, 
telkens weer.

NHN HR Professionals

Leuk dat je geïnteresseerd bent in het NHN Groeiers programma voor HR Professionals!

Locatie: Societeit de Dieu
Langestraat 114, Alkmaar

Ontvangst om 8:00 uur
Afsluiting rond 10:30 uur

Investering 4 bijeenkomsten incl. ontbijt buffet: € 480,- ex. BTW.

Het nieuwe programma staat hieronder klaar. De inhoud is tot stand gekomen in overleg met eerdere deelnemers maar ook met nieuwe deelnemers. Maar niets is in beton gegoten,  zoals je van ons (Jolanda Steunenberg-Wolters en Jolanda Bakker) kunt verwachten. Heb je ideeën voor een onderwerp of een inspirerende spreker? Laat het ons weten. Wij worden ook graag geinspireerd.

Heb je vragen of wil je eens sparren?

Jolanda S. I 06 22 46 34 69

Jolanda B. I 06 27 20 27 55

 

Inspiratiesessies

De Medewerkersreis

De Medewerkersreis

19 oktober 2024

We merken het al een tijd: medewerkersbeleving staat centraal bij het aantrekken en behouden van de juiste mensen op de juiste plekken. Heb jij als HR professional in beeld hoe de medewerkersbeleving nu is?  Ben je bezig met de match tussen die beleving en de ambities van jouw organisatie? Door de medewerkersreis te gebruiken als grondlegger voor jouw hr-strategie stuur je op het worden van die mensenmagneet die elke organisatie graag is. We delen een werkmethode die je mee kan nemen en verder kunt uitbouwen binnen de eigen organisatie. En uiteraard worden praktijkvoorbeelden besproken van organisaties die hier mooie stappen in hebben gezet.

Het nieuwe belonen

Het nieuwe belonen

14 december 2023

Van belonen in schalen naar belonen op basis van toegevoegde waarde: het nieuwe belonen. Arbeidsvoorwaarden een strategische plek geven in je organisatie. Wie kijkt er al met deze blik naar belonen? Zitten we vast aan onze cao kaders? Zijn de, inmiddels zo bekende, salarisschalen met anciënniteit dé geaccepteerde methode geworden? En hoe dan omgaan met de variabele varianten van belonen? Zou jij niet veel liever de toegevoegde waarde van de medewerker in beeld brengen en die belonen?
Een cruciaal vraagstuk voor HR afdelingen: Hoe geef ik mijn arbeidsvoorwaarden een fundamentele plek in mijn HR strategie? We behandelen een vernieuwde kijk op wat belonen ook kan zijn. Hoe belonen op individueel niveau kan worden ingezet.

Taken & Talenten matching

Taken & Talenten matching

21 maart 2024

Het functiehuis: een papieren gedrocht? Of een globaal overzicht van de taken en verantwoordelijkheden die verdeeld zijn in je organisatie? De grote vraag: Zijn onze aloude functiehuizen bestand voor de toekomst?
Verandering is de enige constante die we kennen tegenwoordig in organisaties. Wendbaar optreden bij de taakverdeling, veerkracht tonen bij het oppakken van nieuwe projecten en de onzekerheden die daarbij om de hoek komen kijken. Wat je dan als HR professional nodig hebt is een goed inzicht in de echte, en bij voorkeur ook alle, talenten van jouw medewerkers. Hoe breng je deze talenten goed in beeld? En hoe matchen deze vervolgens op de behoeftes in het werk binnen je organisatie?Een frisse blik op talentmanagement en taakverdeling.

HR Impact

HR Impact

20 juni 2024

Tijdens deze sessie verdiepen we ons in de rol van de HR-professional aan de beslistafel. Met een open blik kijken we naar de verschillende rollen die je als HR-professional vervult aan de managementtafel. Hoe zet je die bewust eens anders in? Wat verandert er dan in het patroon aan de managementtafel?
Een reflectie op de bewegingen in de rol en positie van HR binnen de organisatie. Je krijgt zicht op jouw eigen natuurlijke rol in een overleg. Welke vraagstukken leven er binnen de groep als het gaat om impact en beïnvloeding en wat kunnen we van elkaar leren?