MT – DT SAMENWERKSESSIES

Het positieve effect van samenwerking is zo krachtig dat alleen al dénken dat we met anderen samenwerken, de uitkomst daarvan onze verwachtingen overtreft. Investeren in samenwerking rendeert.

Samenwerken in een team vergt aandacht en onderhoud is daarbij essentieel. De kwaliteit van samenwerking in een MT of DT straalt namelijk direct af op de rest van de organisatie. Organisatieveranderingen, een gedragen toekomstvisie, organisatiewaarden inbedden, ingesleten patronen die geen energie meer geven. Herkenbaar? Een samenwerksessie (teamcoaching) is een heel krachtig middel als de onderlinge afstemming (communicatie, afspraken, samenwerking enz.) tussen teamleden beter kan.

Er zijn diverse aanleidingen en doelstellingen die vragen om een samenwerksessie. Herken je een voorbeeld?

  • Werken aan onderling vertrouwen en openheid. Resultaat: meer plezier èn rendement.
  • Werken vanuit kernwaarden.
  • Inzicht verkrijgen in ieders persoonlijkheid, drijfveren en teamrol zodat de samenwerking veel effectiever en leuker wordt.
  • Onderlinge communicatie en samenwerking verbeteren waardoor er meer ruimte ontstaat voor focus op resultaat en effect.

Samenkomen is een begin, samen blijven is vooruitgang, samenwerken is succes

Samenwerksessie

 

Een dagdeel

4 uur

Optioneel inzet online teamanalyse en/of persoonlijkheidsvragenlijsten