ORGANISATIEADVIES & MENTORING

Op zich loopt je bedrijf, maar je wéét dat er meer in zit. Je bent ambitieus en je wilt met je bedrijf doorontwikkelen naar een volgend niveau, naar een nieuwe fase.

Als ondernemer heb je vraagstukken waar je al een tijdje mee rondloopt. Dilemma’s of uitdagingen die je wilt oplossen en die jouw aandacht vragen. Bijvoorbeeld het managementteam beter in positie brengen, je organisatie (her)inrichten om de groei die je ambieert te realiseren, het rendement van je team optimaliseren of misschien wel het overdragen van jouw directietaken aan een beoogd opvolger. Merk je dat je er niet echt uitkomt en niet tot een antwoord of beslissing komt,  je behoefte hebt aan een objectieve en frisse blik op jouw vraagstuk gebaseerd op ervaring en expertise.

Bij ons kun je terecht met vraagstukken
op het gebied van:

  • Samenwerking binnen jouw MT of DT
  • Gedeelde en gedragen toekomstvisie
  • Opvolging
  • Personeel (HR)
  • Organisatie inrichting
  • Managementstijl

Soms moet je vertragen om te kunnen versnellen

Organisatieadvies sessie

In een twee uur durende sessie gaan we samen aan de slag om te kijken wat er voor jouw vraagstuk nodig is om tot antwoord of een oplossing te komen. We kijken in deze sessie naar je business op strategisch niveau (wat zijn jouw doelstellingen), welke plek neemt jouw vraagstuk in binnen deze strategie en naar jou als ondernemer (waar haal jij energie uit en plezier). Wie moet jij zijn om groeistap te maken, wat belemmert je, welke keuzes moet je maken en in welke volgorde? In deze intensieve en inspirerende sessie van 2 uur leer je wat er voor jou en jouw organisatie mogelijk is.

Eénmalige (online) sessie

2 uur

Mentor Programma

Tijdens dit intensieve programma gaan we samen aan de slag met verdere professionalisering van jouw bedrijf. Gezamenlijk bepalen we doelstellingen en plan van aanpak.  We werken aan je bedrijf op strategisch niveau én aan jouzelf als ondernemer.  Het optimaal benutten en versterken van het talent binnen jouw bedrijf maar ook van jouw talent als ondernemer staat centraal. We kijken wat er nodig is in je bedrijf om te kunnen groeien naar het volgende niveau.

7 maanden tot een jaar

16 uur (online) coaching en advies

1 op 1 sessie of samen met jouw MT, DT, beoogde opvolger of andere stakeholders