HR Impact

20 juni 2024

Tijdens deze sessie verdiepen we ons in de rol van de HR-professional aan de beslistafel. Met een open blik kijken we naar de verschillende rollen die je als HR-professional vervult aan de managementtafel. Hoe zet je die bewust eens anders in? Wat verandert er dan in het patroon aan de managementtafel?
Een reflectie op de bewegingen in de rol en positie van HR binnen de organisatie. Je krijgt zicht op jouw eigen natuurlijke rol in een overleg. Welke vraagstukken leven er binnen de groep als het gaat om impact en beïnvloeding en wat kunnen we van elkaar leren?

Misschien vind je dit ook interessant…