Help, mijn werkgever wil VSO sluiten!

Help, mijn werkgever wil VSO sluiten!

Er zijn diverse aanleidingen waarom een werkgever afscheid wil nemen van jou als medewerker en het voorstel doet om tot een vaststellingsovereenkomst te komen. Wat zijn de juiste stappen voor jou als werknemer om in deze situatie te zetten? 

1. Vraag jouw werkgever om de reden en het eventuele financiële voorstel op papierte zetten zodat je in alle rust precies kunt nalezen wat het voorstel inhoudt. Teken dus nog niets en doe geen toezeggingen.

2. Het is meer dan redelijk om maximaal 2 weken te benutten om met een reactie te komen op het schriftelijk voorstel. Laat je niet onder druk zetten wanneer jouw werkgever vraagt om eerder met een reactie te komen.

3. Schakel juridisch advies in. Het arbeidsrecht is juridische ingewikkelde materie. Het is niet ongebruikelijk dat jouw werkgever tenminste een deel van de gemaakte juridische kosten voor zijn rekening neemt. Bespreek dit.

4. Bepaal welke punten voor jou belangrijk zijn om over te onderhandelen. In een VSO kun je meer vastleggen dan alleen de reden van ontbinding, de hoogte van de transitievergoeding en de datum uitdiensttreding. Denk na over wat voor jou belangrijk is: extra opleidingsbudget, budget voor loopbaanbegeleiding of sollicitatieondersteuning, opname of uitbetaling vakantiedagen, restant opleidingsvergoeding, concurrentiebeding en dergelijke.

5. Onderhandel over de afspraken. Ga er van uit dat er altijd ruimte is voor onderhandeling en durf deze ruimte te benutten.

6. Toets voor ondertekening of jouw VSO jou recht geeft op een WW-uitkering. Raadpleeg het UWV of een juridisch adviseur op toetsing van jouw VSO.

Heb je behoefte om hier over te sparren? Heb je andere vragen of verwacht je op termijn dat deze situatie gaat ontstaan? Neem dan gerust contact met mij op via 06 27202755 of jolandabakker@hoofdstuk.nl

Misschien vind je dit ook interessant…